logo

نحوه مصرف اینترنت در دیجیتون

درصورتی که از اینترنت آسیاتک، پارس آنلاین، فن آوا، داتک، پیشگامان استفاده می کنید حجم مصرفی شما رایگان محاسبه می گردد

کاربران اینترنت رایتل می توانند بدون دریافت اشتراک به تمام محتوای دیجیتون دسترسی داشته باشند حجم مصرفی برای این کاربران به صورت تمام بها محاسبه خواهد شد.

* در صورت دریافت اشتراک حجم مصرفی اینترنت کاربران رایتل به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.